Zadanie pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej FH JACEK Sp. z o.o. Sp.k. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej” o wartości ogólnej 237.172 zł zostało sfinansowane przy udziale WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki obejmującej 100% kosztów projektu tj. w kwocie 237.172 zł.

Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej w następujących lokalizacjach:

– 26-300 Opoczno, ul. Inowłodzka 30 o mocy 49,28 KW

– 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 4 o mocy 20,68 KW

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwoli w założeniach na produkcję energii w ilości 52,47 MWh rocznie i pozwoli na ograniczenie emisji następujących substancji do atmosfery

  • pyłów – w ilości 1,19 kg / rok
  • SO2 – w ilości 52,20 kg / rok
  • NOx – w ilości 43,50 kg / rok
  • CO – w ilości 34,20 kg/rok
  • CO2 – w ilości 36.377,50 kg / rok

Projekt zdecydowanie wpisuje się w eko-trendy którymi FH JACEK kieruje się prowadząc swoją podstawową działalność gospodarczą polegająca na dystrybucji płytek ceramicznych na terenie kraju oraz polegającej na sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych salonach materiałów wykończenia wnętrz.